Thánh Lễ Kính Thánh Giuse ,bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria (19.03.2019) Lm: Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Thứ Ba, 19-03-2019 | 20:31:29

Tags:

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết