Thánh lễ nhập quan Cha Giuse Phạm Thanh Quang, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

Thứ Năm, 19-07-2018 | 18:11:13

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Giuse Phạm Thanh Quang, C.Ss.R. lúc 10 giờ Thứ Năm, ngày 19.07.2018 tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.


Giảng lễ do Cha Tôma Phạm Huy Lãm, nguyên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam


TTMV – DCCT

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm