THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 19/11/2020)

Thứ Năm, 19-11-2020 | 11:13:01

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 2, 14/12/2020

            Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

Ghi danh lúc: 18h30, 14/12/2020 tại lầu 2 dãy A

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 09/01/2021

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h00 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

             Ghi danh lúc: 15h00, 09/01/2021 tại lầu 2 dãy A

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5

            Khai Giảng: THỨ 3, 23/02/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc: 18h30, 23/02/2021 tại lầu 2 dãy A

            

        

THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 4 THÁNG (KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC)

     * Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh