Thư Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế về Quỹ Liên Đới của Trung ương Dòng.

Thứ Năm, 27-07-2017 | 18:40:19


Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể anh chị em giáo dân,

Để tạo sự hiệp thông và liên kết với tất cả các thành viên DCCT, cũng như để hỗ trợ các hoạt động tông đồ, mục vụ, đào tạo, bác ái và trợ giúp những anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn cấp bách, DCCT đã lập một Quỹ Liên Đới để có thể đáp ứng cho những nhu cầu trên.

Trong khóa họp Tổng Công Hội (TCH) XXV tại Thái Lan, TCH đã đưa ra quyết định là sẽ có cuộc quyên góp toàn Dòng ở những nơi anh em DCCT phụ trách việc thờ phượng công như Giáo Xứ, Nhà Thờ, Nhà Nguyện… để góp cho quỹ này có phương tiện trợ cấp cho những nơi xin (Quyết Định 19 của TCH XXV). Cha Tổng Quyền gần đây nhắc nhở việc thực hiện quyết định này.

Với tư cách Giám Tỉnh DCCT Việt Nam, tôi viết thư này gửi đến anh em trong Tỉnh Dòng và gửi đến tất cả anh chị em vẫn lui tới những nơi thờ phượng của Nhà Dòng. Tôi tha thiết xin anh chị em nghĩ đến những con người đang gặp những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Họ chờ đợi nơi chúng ta một sự quan tâm, một sự nâng đỡ qua việc chúng ta góp phần trợ giúp của mình bằng cách đóng góp cho Quỹ Liên Đới DCCT. Sự giúp đỡ của các cộng đoàn và của anh chị em sẽ trực tiếp đến với những đơn vị DCCT hay những đối tượng đang có nhu cầu qua Trung Ương Nhà Dòng. Sự chia sẻ nhiều hay ít đều có ý nghĩa thực sự. Những đơn vị tiếp nhận sẽ cảm thấy được tình thương ấm áp của những anh em, chị em khắp nơi dành cho mình, còn chúng ta lại mở rộng được cõi lòng mình tới những nơi khốn khó mà mình không đi đến tận nơi được. Tất cả chúng ta người cho, kẻ nhận được liên kết trong lòng mến của Chúa Kitô thành một tình thương duy nhất.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của anh chị em và xin Người ban cho anh chị em được nhiều ơn phần hồn, phần xác để anh chị em tiếp tục trở nên những chứng nhân cho Chúa Cứu Thế trong một thế giới đang cần được chữa lành bằng lòng thương xót.

Thân ái trong Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ngày 27 tháng 07 năm 2017

Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích.
Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm