Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - RAO PHONG CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ

Thứ Sáu, 19-05-2017 | 13:45:49

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin thông báo: Tỉnh Dòng dự định tiến hành phong chức Linh mục cho Quý Thầy Phó tế và phong chức Phó tế cho Quý Thầy như ” THƯ RAO PHONG CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ dưới đây:

TTMV – DCCT

Tags: , , ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184