Bài 18: Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa (748 - 810)

Thứ Hai, 15-05-2017 | 06:23:13

“Người lập Nhóm Mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3,14-15).

H. Hội thánh là cộng đoàn nào ?

– Hội thánh là một cộng đoàn những người được Lời Thiên Chúa qui tụ thành Dân Chúa và thành Thân Thể Chúa Ki-tô.

H. Hội thánh khởi đầu và kết thúc như thế nào ?

– Hội thánh được Chúa Cha cưu mang từ đời đời và chuẩn bị trong thời Cựu ước, được Chúa Giê-su Ki-tô khai sinh nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, rồi được Chúa Thánh Thần tỏ bày trong ngày lễ Ngũ Tuần và sẽ hoàn tất trong vinh quang trên trời.

H. Hội thánh gồm những yếu tố nào ?

– Hội thánh gồm 2 yếu tố này :

+ Một là yếu tố nhân loại : là một tổ chức hữu hình với cơ cấu phẩm trật.

+ Hai là yếu tố thần linh : là một cộng đoàn thiêng liêng và là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

H. Hội thánh có vai trò nào trong chương trình cứu độ ?

– Hội thánh vừa là dấu chỉ, vừa là khí cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa, và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại (HT số 1).

H. Vì sao gọi Hội thánh là Dân Thiên Chúa ?

– Hội thánh được gọi là Dân Thiên Chúa, vì nhờ giao ước mới trong Máu Chúa Ki-tô, Hội thánh tiếp tục và hoàn tất những gì Người đã khởi sự nơi dân Do Thái ngày xưa.

H. Ơn gọi của Dân Thiên Chúa là gì ?

– Ơn gọi của Dân Thiên Chúa là tham dự vào chức năng Tư Tế – Ngôn Sứ và Vương Đế của Chúa Ki-tô, tức là thờ phượng Thiên Chúa, loan báo Tin mừng và phục vụ mọi người.

 H. Vì sao gọi Hội thánh là Nhiệm thể Chúa Ki-tô ?

– Vì mọi người trong Hội thánh đều nhờ Chúa Thánh Thần mà được liên kết với Chúa Ki-tô và hiệp nhất với nhau như các chi thể hợp thành thân thể và liên kết với đầu.

H. Vì sao gọi Hội thánh là Hiền thê của Chúa Ki-tô?

– Vì Chúa Ki-tô yêu thương Hội thánh đến nỗi đổ máu ra thanh tẩy và làm cho Hội thánh thành người mẹ sinh ra tất cả các con cái Thiên Chúa.

H. Vì sao gọi Hội thánh là Đền thờ của Chúa Thánh Thần ?

– Vì Chúa Thánh Thần luôn ở trong Hội thánh như linh hồn của Nhiệm thể. Người không ngừng xây dựng, thánh hóa và canh tân Hội thánh bằng các ân sủng của Người.

Có thể bạn quan tâm