Bài 19: Các đặc tính của Hội Thánh (811 - 970)

Thứ Ba, 16-05-2017 | 05:28:43

 

“Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

H. Hội thánh Công giáo có những đặc tính nào ?

– Hội thánh Công giáo có bốn đặc tính này là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.

H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là duy nhất ?

– Vì Chúa Ki-tô chỉ thiết lập một Hội thánh và Hội thánh chỉ có một Chúa, chỉ tuyên xưng một Đức tin, sinh ra từ một Phép Rửa, làm thành một thân thể, được sống nhờ một Thần Khí và hướng về một niềm hy vọng.

H. Hội thánh duy nhất có đa dạng không ?

– Hội thánh vừa duy nhất vừa đa dạng vì Hội thánh bao gồm nhiều dân tộc thuộc nhiều nền văn hóa. Trong các thành phần của Hội thánh cũng có những đặc sủng và những chức vụ khác nhau. Sự đa dạng này làm cho Hội thánh năng động và phong phú.

H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là thánh thiện ?

– Hội thánh là thánh thiện vì :

+ Một là bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh.

+ Hai là được Chúa Ki-tô thánh hoá bằng Lời Chúa và các Bí tích.

+ Ba là được Chúa Thánh Thần làm cho sống động và phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

H. Tại sao trong Hội thánh lại có tội nhân ?

– Vì các thành phần của Hội thánh chưa đạt tới sự thánh thiện trọn vẹn. Họ được mời gọi tự thanh tẩy và phải luôn nỗ lực sám hối, canh tân.

H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Công giáo ?

– Hội thánh là Công giáo vì :

+ Một là toàn bộ chân lý đức tin đã được ủy thác cho Hội thánh gìn giữ và loan truyền.

+ Hai là nhờ sự hiện diện của Chúa Ki-tô, Hội thánh mang trong mình đầy đủ các phương tiện cứu độ.

+ Ba là Hội thánh được sai đến với mọi dân tộc thuộc mọi thời đại.

H. Những ai thuộc về Hội thánh Công giáo ?

– Trước hết là các tín hữu công giáo.

– Thứ đến là những người tin vào Chúa Ki-tô.

– Sau cùng là tất cả mọi người được Thiên Chúa an bài để thuộc về dân của Người.

H. Vì sao Hội thánh có sứ mạng truyền giáo ?

Vì :

– Một là Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.

– Hai là Hội thánh có bổn phận đem chân lý được Chúa trao phó đến cho mọi người.

– Ba là chính Chúa Ki-tô, trước khi về trời đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Tông truyền ?

Hội thánh là Tông truyền vì :

– Một là Hội thánh được xây trên nền tảng các Tông đồ.

– Hai là Hội thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các Tông đồ.

– Ba là Hội thánh vẫn tiếp tục được giáo huấn, thánh hóa và hướng dẫn bởi các Tông đồ, nhờ các Đấng kế vị là các Giám mục, cho đến ngày Chúa Ki-tô lại đến.

H. Chúng ta tiếp nối truyền thống các Tông đồ cách nào ?

Chúng ta tiếp nối truyền thống các Tông đồ bằng hai cách :

– Một là hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, với các Đức Giám Mục là những Đấng kế vị các Tông Đồ.

– Hai là tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng.

Có thể bạn quan tâm