Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng (31.05.2017): Để niềm vui thăm viếng nên trọn vẹn!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1, 39-56) Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và ...

Wednesday of the Seventh Week of Easter - Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (May 31, 2017): Being visited by Our Blessed Mother.

Today's Readings: Zephaniah 3:14-18a or Romans 12:9-16 Isaiah 12:2-6 Luke 1:39-56 www.usccb.org/bible/readings/053117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_31.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh (30.05.2017): Cầu Nguyện Cho Mình Và Môn Ðệ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17,1-11)  Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm ...

Tuesday of the Seventh Week of Easter (May 30, 2017): Finishing the work despite hardships

Today's Readings: Acts 20:17-27 Ps 68:10-11, 20-21 (with 33a) John 17:1-11a www.usccb.org/bible/readings/053017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_30.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus raised his eyes to heaven and said, "Father, the hour has come. Give glory to your son, so ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh (29.05.2017): Môn Ðệ Bỏ Thầy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,29-33) Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con ...

Monday of the Seventh Week of Easter (May 29, 2017): Do you really believe?

Today's Readings: Acts 19:1-8 Ps 68:2-7ab (with 33a) John 16:29-33 www.usccb.org/bible/readings/052917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The disciples said to Jesus, "Now you are talking plainly, and not in any figure of speech. Now we realize ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh (27.05.2017): Tông Ðồ Tin Cậy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,23-28) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin ...

Saturday of the Sixth Week of Easter (May 27, 2017): Faith-building miracles of the Holy Spirit.

Today’s Readings: Acts 18:23-28 Ps 47:2-3,8-10 John 16:23b-28 http://www.usccb.org/bible/readings/052717.cfm USCCB Podcast of the Readings ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_27.mp3  A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh (26.05.2017): Cầu Xin Với Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,20-23a) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian ...

Friday of the Sixth Week of Easter (May 26, 2017): Memorial of Saint Philip Neri, priest.

Today's Readings: Acts 18:9-18 Ps 47:2-8a John 16:20-23 www.usccb.org/bible/readings/052617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you ...