SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (24.11.2017): Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Friday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 24, 2017): Memorial of Saint Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs in Vietnam

Today's Readings: 1 Maccabees 4:36-37, 52-59 1 Chronicles 29:10-13b Luke 19:45-48 www.usccb.org/bible/readings/112417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (23.11.2017): Giờ Chúa viếng thăm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 19,41-44) Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp ...

Thursday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 23, 2017): Thankfulness makes for peace

Today's Readings: 1 Maccabees 2:15-29 Ps 50:1b-2,5-6,14-15 Luke 19:41-44 www.usccb.org/bible/readings/112317-weekday.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, "If this day you only knew what ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (22.11.2017): Lễ nhớ Thánh Cêcilia, Trinh nữ - Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 19,11-28) Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp ...

Wednesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 22, 2017): Memorial of Saint Cecilia, Virgin and Martyr

Today's Readings:2 Maccabees 7:1,20-31 Ps 17:1,5-6,8b, 15 Luke 19:11-28 www.usccb.org/bible/readings/112217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near Jerusalem and they ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (21.11.2017): Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12, 46-50). Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. ...

Tuesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 21, 2017): Memorial of the Presentation of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: 2 Maccabees 6:18-31 Ps 3:2-7 Luke 19:1-10 www.usccb.org/bible/readings/112117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (20.11.2017): Sự mù lòa thiêng liêng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,35-43) Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi ...

Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 20, 2017): How to be an effective minister of the Gospel

Today's Readings: 1 Maccabees 1:10-15, 41-43, 54-57,62-63 Ps 119: (88)53, 61, 134,150,155,158 Luke 18:35-43 www.usccb.org/bible/readings/112017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus approached Jericho a blind man was sitting by ...