SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay (20.02.2018): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 7-15). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói ...

Tuesday of the First Week of Lent (February 20, 2018): Meet Our Father in the Lord's Prayer

Today's Readings: Isaiah 55:10-11 Ps 34:4-7,16-19 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/022018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19.02.2018): Thiên đàng của bác ái.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 31-46). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, ...

Monday of the First Week of Lent (February 19, 2018): Making a good examination of conscience

Today's Readings: Leviticus 19:1-2, 11-18 Ps 19:8-10, 15 (with John 6:63b) Matthew 25:31-46 www.usccb.org/bible/readings/021918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "When the Son of Man comes ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

First Sunday of Lent, Year B (February 18, 2018): Wrestling with temptation

Today's Readings: 'Genesis 9:8-15 Ps 25:4-9 1 Peter 3:18-22 Mark 1:12-15 www.usccb.org/bible/readings/021818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert,  and he remained in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy sau Lễ Tro - Mùng 2 Tết Âm Lịch (17.02.2018): Đốt hương trầm nhớ quê

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 1-6). Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm ...

Saturday after Ash Wednesday (February 17, 2018): Lent is springtime for the soul

Today’s Readings: Isaiah 58: 9b-143 Ps 86: 1-6 Luke 5: 27-32 usccb.org/bible/readings/021718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu sau Lễ Tro - Mùng 1 Tết Âm Lịch (16.02.2018): Ước mơ ngày xuân

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 25-34) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ...

Friday after Ash Wednesday (February 16, 2018): How does fasting from meat change anything?

Today's Readings: Isaiah 58:1-9 Ps 51:3-6, 18-19 Matthew 9:14-15 www.usccb.org/bible/readings/021618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết