SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh (25.04.2018): Lễ Kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

Phúc Âm: Mc 16, 15-20 "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng". Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các ...

Wednesday of the Fourth Week of Easter (April 25, 2018): Feast of Saint Mark, evangelist

Today's Readings: 1 Peter 5:5b-14 Ps 89:2-3, 6-7, 16-17 Mark 16:15-20 www.usccb.org/bible/readings/042518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus appeared to the Eleven and said to them: "Go into the whole world and proclaim ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh (24.04.2018): Ta và Cha là một

Phúc Âm: Ga 10, 22-30 "Tôi và Cha Tôi là một". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách ...

Tuesday of the Fourth Week of Easter (April 24, 2018): The sound of the Shepherd's voice

Today's Readings: Acts 11:19-26 Ps 87:1b-7 (with Ps 117:1a) John 10:22-30 www.usccb.org/bible/readings/042418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The feast of the Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh (23.04.2018): Ta là cửa đoàn chiên

Phúc Âm: Ga 10, 1-10 "Ta là cửa chuồng chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng ...

Monday of the Fourth Week of Easter (April 23, 2018): The gate that leads to breakthroughs

Today's Readings: Acts 11:1-18 Ps 42:2-3; 43:3-4 John 10:1-10 www.usccb.org/bible/readings/042318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh, Năm B (22.04.2018): Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Phúc Âm: Ga 10, 11-18 "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí ...

Fourth Sunday of Easter, Year B (April 22, 2018): The tap of the Good Shepherd's staff

Today's Readings: Acts 4:8-12 Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29 1 John 3:1-2 John 10:11-18 www.usccb.org/bible/readings/042218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh (21.04.2018): Xác tín niềm tin

Phúc Âm: Ga 6, 60-69. "Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.      Khi ấy, có nhiều môn đệ ...

Saturday of the Third Week of Easter (April 21, 2018): What is life without the Spirit?

Today’s Readings: Acts 9:31-42 Ps 116:12-17 John 6:60-69 www.usccb.org/bible/readings/042118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Many of the disciples of Jesus who were listening said, "This saying is hard; who can accept it?" Since Jesus knew ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết