SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (21.10.2017): Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,8-12)   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó ...

Saturday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (): Fidelity to the Holy Spirit

  A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 12:8-12) Jesus said to his disciples, “I tell you, everyone who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the angels of God. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (20.10.2017): Các con đừng sợ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,1-7) Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước ...

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 20, 2017): Dare to speak the truth

Today's Readings: Romans 4:1-8 Ps 32:1b-2,5,11 (with 7) Luke 12:1-7 www.usccb.org/bible/readings/102017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time: So many people were crowding together  that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (19.10.2017): Dòng Máu Cứu Ðộ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,47-54) Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. ...

Thursday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 19, 2017): Memorial of Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests, and Companions, Martyrs

Today's Readings: Romans 3:21-30 Ps 130:1-6 Luke 11:47-54 www.usccb.org/bible/readings/101917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said: "Woe to you who build the memorials of the prophets  whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (18.10.2017): Lễ kính Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,1-9) Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi ...

Wednesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 18, 2017): Feast of Saint Luke, evangelist

Today's Readings: 2 Timothy 4:10-17b Ps 145:10-13,17-18 Luke 10:1-9 www.usccb.org/bible/readings/101817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord Jesus appointed seventy-two disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he ...

Phút suy tư: Cầu nguyện, một lối đi vào cuộc sống

Một buổi chiều lang thang trên con đường thơ mộng với hai hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, tôi lân lê bàn chân đã mệt nhoài sau một đoạn đường dài rảo bước, chợt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (17.10.2017): Lễ nhớ Thánh Ignatiô Antiôchia, Giám mục - Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,37-41) Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ...