Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, Năm B (18.03.2018): Hạt lúa mì mục nát

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,20-33). Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông ...

Fifth Sunday of Lent, Year B (March 18, 2018): Do you feel troubled?

Today's Readings: Jeremiah 31:31-34 Ps 51:3-4, 12-15 Hebrews 5:7-9 John 12:20-33 www.usccb.org/bible/readings/031818-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_18-year-b.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some Greeks who had come to worship at the Passover Feast came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (11.03.2018): Nào ta hãy mừng vui

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 14-21). Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải ...

Fourth Sunday of Lent, Year B (March 11, 2018): Rescued from shame

Today's Readings: 2 Chronicles 36:14-16, 19-23 Ps 137:1-6 Ephesians 2:4-10 John 3:14-21 www.usccb.org/bible/readings/031118-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_11-year-a.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: “Just as Moses lifted up the serpent in ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay, Năm B (04.03.2018): Nhà Cha là nhà cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-25). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Third Sunday of Lent, Year B (March 4, 2018): Supernatural Faith

Today's Readings: Exodus 20:1-17 Ps 19:8-11 1 Corinthians 1:22-25 John 2:13-25 www.usccb.org/bible/readings/030418-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay, Năm B (25.02.2018): Thôi đừng đầy đọa nhau

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9,2-10). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Second Sunday of Lent, Year B (February 25, 2018): The 'mountaintop experience' of Lent

Today's Readings: Genesis 22:1-2, 9-13, 15-18 Ps 116:10, 15-19 Romans 8:31b-34 Mark 9:2-10 www.usccb.org/bible/readings/022518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus took Peter, James, and John  and led them up a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

First Sunday of Lent, Year B (February 18, 2018): Wrestling with temptation

Today's Readings: 'Genesis 9:8-15 Ps 25:4-9 1 Peter 3:18-22 Mark 1:12-15 www.usccb.org/bible/readings/021818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert,  and he remained in the ...