TIN TỨC

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁNG 6

Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống đầu tháng sẽ được cử hành tại Nhà nguyện Hiệp Nhất  vào lúc 19h30 ngày 06 tháng 06 năm 2020. TTMV-DCCT

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2020)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 19/05/2020              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 2 dãy A   2. LỚP HỌC THỨ 2-4-6             Khai Giảng: THỨ 2, 01/06/2020            Thời gian học: từ 18h45 – ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2020)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 - 4 - 6 (AGAPE KHÓA 69) Thời gian học : từ 18h30 – 20g30 Địa điểm: lầu 4 dãy A Sẽ Khai ...

Thông báo của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày 26.03.2020

Kính thưa anh chị em, Theo như Thư hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám Mục vào ngày 25/03/2020, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn xin thông ...

THÔNG BÁO: Về việc thay đổi Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống

Từ tháng 4, Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống đầu tháng tại Nhà nguyện Hiệp Nhất sẽ được thay thế bằng Thánh Lễ tại Nhà Thờ lớn vào lúc 20 giờ tối thứ 7.

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN (CẬP NHẬT NGÀY 21/02/2020)

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT - CANA KHÓA 04 Thời gian học : từ 18h45 – 20g45 Địa điểm: lầu 4 dãy A ...

THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT NGÀY 20/02/2020)

1. LỚP HỌC THỨ 3-5-7              Khai Giảng: THỨ 3, 25/02/2020              Thời gian học: 18h45 – 20g45              Địa điểm: lầu 2 dãy A              Dự kiến kết thúc: 07/06/2020 2. LỚP CHIỀU THỨ 7 ...

ĐTC Phanxicô: Liều thuốc chữa bệnh cứng lòng và ngu muội là ghi

"Mỗi người chúng ta đều có một thứ gì đó đã chai cứng trong lòng. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một con tim rộng mở và nhân hậu khi đối diện với ...