Chúa Nhật Lễ Chúa Cứu Thế (10g00 - 16.07.2017), Lm. Phaolô Trần Hữu Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 16-07-2017 | 12:39:10

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm