Đức Maria, là hình ảnh và gương mẫu của Hội Thánh (12.05.2108): Lm. Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Thứ Bảy, 12-05-2018 | 22:12:16

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm