Đức Maria, Mẹ là Đấng bảo vệ đức tin (04.08.2108): Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, DCCT

Thứ Bảy, 04-08-2018 | 17:24:27


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết