Lễ Các Thánh Nam Nữ (20g00 - 01.11.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Thứ Năm, 01-11-2018 | 21:22:08

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm