Lễ Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời(18H00-2/11/2018), Lm. ĐaMinh Nguyễn Đức Thông , DCCT

Thứ Sáu, 02-11-2018 | 19:51:24

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm