Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A - Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (17g00 - 19.11.2017): Lm. Phêrô Đỗ Minh Trí , DCCT

Chúa Nhật, 19-11-2017 | 19:23:45

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm