Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (18g30 - 14.08.2018): Lm. Giuse Nguyễn Duy Thịnh, DCCT

Thứ Ba, 14-08-2018 | 18:55:23


 

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết