Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (06g30 - 12.08.2018): Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 11:35:26


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm