Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 11.08.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Thứ Bảy, 11-08-2018 | 22:30:56


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm