Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (08g00 - 12.08.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 11:37:47


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm