Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (17g00 - 12.08.2018): Lm. Gioan Baotixita Lê Đình Phương, DCCT

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 18:06:24


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm