Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A (20g00 - Lễ Xa Quê - 27.08.2017): Lm.Phaolo Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 27-08-2017 | 21:18:43

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm