Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A (20g00 - Lễ Xa Quê - 29.10.2017): Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 29-10-2017 | 20:56:50

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm