Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A - Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (18g30 - 19.11.2017): Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Chúa Nhật, 19-11-2017 | 20:30:54

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm