Lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua (10g00 - 26.11.2017): Lm. Gioan Baotixita Lê Thanh Hải, DCCT

Chúa Nhật, 26-11-2017 | 11:58:19

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm