Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A - Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (20g00 - Lễ Xa Quê - 19.11.2017): Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 19-11-2017 | 22:46:04

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm