Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên (23.09.2017): Lễ nhớ Thánh Piô Pietrelcina, Linh mục

Thứ Sáu, 22-09-2017 | 17:00:38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,4-15)

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.


Suy niệm: Bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Lễ Phong Hiển Thánh cho cha Piô Pietrelcina – Chúa Nhật 16/6/2002

1.- “Vì ách của Thày thì êm ái và gánh của Thày thì nhẹ nhàng” (Mt 11:30).

Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ mà chúng ta vừa nghe, giúp chúng ta hiểu được sứ điệp quan trọng nhất của việc long trọng cử hành này. Thật vậy, ở một nghĩa nào đó, chúng ta có thể coi những lời ấy như là một bản tóm lược tổng quan về cả cuộc sống của Cha Piô ở Pietrelcina, vị hôm nay được tuyên phong hiển thánh.

Hình ảnh Thánh Kinh về “cái ách” nhắc lại nhiều thử thách mà tu sĩ Capuchin hèn mọn ở San Giovanni Rotondo đã đối diện. Ngày nay chúng ta chiêm ngưỡng nơi Ngài làm thế nào để “ách” của Chúa Kitô trở thành êm ái, và gánh của Người trở nên nhẹ nhàng khi nó được chấp nhận chịu đựng bằng một tình yêu trung thành. Cuộc sống và sứ vụ của Cha Piô chứng tỏ cho thấy rằng những khó khăn và sầu muộn, nếu được chấp nhận vì yêu, sẽ được biến đổi thành một đường lối thuận lợi dẫn đến sự thánh thiện, một sự thánh thiện hướng về những viễn tượng thiện ích hơn chỉ có một mình Chúa biết.

2.- “Thế nhưng, chớ gì tôi không hề biết vênh vang một điều gì khác ngoài thập giá của Chúa Giêsu Kitô” (Gal 6:14).

Không phải chính vì thế mà “vinh quang Thập Giá” đã trước hết chiếu tỏa nơi Cha Piô hay sao? Linh đạo Thập Giá mà người tu sĩ Capuchin hèn mọn ở Peitrelcina đã sống hợp thời biết bao! Thời đại của chúng ta cũng cần phải tái nhận thức được giá trị của linh đạo Thập Giá này để cõi lòng mở ra ôm ấp hy vọng.

Suốt cả cuộc sống của mình, ngài lúc nào cũng tìm kiếm niềm an ủi dồi dào hơn nơi Đấng Tử Giá, với ý thức là mình được kêu gọi để cộng tác một cách đặc biệt vào công cuộc cứu chuộc. Sự thánh thiện của ngài không thể nào hiểu được nếu không liên lỉ căn cứ vào Thập Giá.

Theo dự án của Thiên Chúa, Thập Giá đã trở thành một dụng cụ cứu độ thực sự cho toàn thể nhân loại, và là được lối Chúa Giêsu minh nhiên muốn cho tất cả mọi người muốn theo Người phải thực hiện (x Mk 16:24). The Holy Brother of Gargano đã quá hiểu điều này, vị đã viết vào ngày Lễ Mông Triệu 1914 như sau: “Để tiếp tục tiến đến cùng đích tối hậu của chúng ta, chúng ta phải theo Vị Thủ Lãnh thần linh, Đấng không muốn dẫn linh hồn ưu tuyển trên bất cứ con đường nào khác ngoài con đường Người đã đi qua; đó là lý do tôi mới nói về từ bỏ mình cũng như về Thập Giá” (Epistolario II, p. 155).

3.- “Ta là Chúa mang lại niềm từ ái” (Jer 9:23).

Cha Piô là một nơi chất chứa dồi dào lòng thương xót Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng cho tất cả mọi người bằng lòng hiếu khách, bằng việc linh hướng, nhất là bằng việc ban phát bí tích thống hối. Thừa tác vụ giải tội, một đặc tính nổi bật nơi việc hoạt động tông đồ của Ngài, đã lôi kéo rất nhiều đoàn lũ giáo dân tuốn đến với đan viện San Giovanni Rotondo. Thậm chí vị giải tội đặc biệt này có tỏ thái độ nghiêm thẳng ra mặt với các người hành hương, thành phần này, một khi ý thức được tính cách nặng nề của tội lỗi và thành tâm hối lỗi, hầu như lúc nào cũng muốn trở lại với ngài để được bình an lãnh nhận ơn bí tích thứ tha.

Chớ gì gương sáng của ngài khuyến khích các vị linh mục thi hành thừa tác vụ này một cách vui vẻ và sốt sắng, một thừa tác vụ rất quan trọng hôm nay đây, như Tôi đã xác nhận trong Bức Thư gửi Linh Mục dịp Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua.

4.- “Lạy Chúa, Chúa là sự thiện duy nhất của con”.

Đó là điều chúng ta xướng lên trong Bài Đáp Ca. Với những lời này, vị thánh mới muốn kêu mời chúng ta hãy đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự, và hãy coi Ngài là sự thiện duy nhất tối cao của chúng ta.

Thật vậy, lý do tối hậu mang lại công hiệu cho việc tông đồ của Cha Piô, căn nguyên sâu xa phát sinh hoa trái thiêng liêng của ngài, là ở nơi mối hiệp nhất thân mật và liên lỉ với Thiên Chúa, được thể hiện sống động nơi việc ngài cầu nguyện lâu giờ. Ngài đã thích lập lại rằng: “Tôi là một Tu Sĩ nghèo nàn cần phải cầu nguyện”, với niềm xác tín “cầu nguyện là khí cụ lợi hại nhất chúng ta có được, là chìa khóa mở lòng Thiên Chúa”. Đặc tính nền tảng này nơi linh đạo của ngài được tiếp tục nơi Những Nhóm Cầu Nguyện do ngài thành lập, những nhóm người cống hiến cho Giáo Hội và xã hội việc đóng góp tuyệt vời về việc liên lỉ và tin tưởng nguyện cầu. Cha Piô liên kết việc cầu nguyện với việc hăng say hoạt động bác ái, điển hình nhất là Ngôi Nhà Xoa Dịu Đau Thương (House for the Relief of Suffering). Cầu nguyện và bác ái, đó là tổng hợp cụ thể nhất giáo huấn của Cha Piô, một giáo huấn một lần nữa lại được nêu lên cho mọi người hôm nay đây.

5.- “Con chúc tụng Cha là Chúa trời đất, vì những gì Cha giấu những kẻ tinh khôn và thức giả thì Cha lại tỏ cho những kẻ bé mọn biết” (Mt 11:25).

Những lời của Chúa Giêsu đây thích hợp biết bao nơi trường hợp của ngài, thưa Cha Piô khiêm nhượng và dấu yêu.

Chúng tôi xin ngài cũng hãy chỉ dạy cho chúng tôi biết khiêm nhượng trong lòng, để thuộc vào số những kẻ bé mọn của Phúc Âm, thánh phần được Chúa Cha hứa mạc khải cho biết các mầu nhiệm của Nước Trời.

Xin hãy giúp chúng tôi không ngừng cầu nguyện, tin tưởng rằng Thiên Chúa biết những gì chúng tôi cần, ngay trước cả khi chúng tôi xin Ngài.

Xin hãy xin cho chúng tôi cặp mắt đức tin có thể nhìn thấy ngay nơi thành phần nghèo nàn và đau khổ dung nhan của Chúa Giêsu.

Xin hãy bảo trì chúng tôi trong giây phút chiến đấu và thử thách, và nếu chúng tôi sa ngã, xin làm cho chúng tôi cảm nghiệm được niềm vui của bí tích thứ tha.

Xin hãy truyền đạt cho chúng tôi lòng ngài thiết tha tôn sùng Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ của chúng ta.

Xin hãy hỗ trợ chúng tôi trong cuộc hành trình trần thế tiến về quê hương vinh phúc, quê hương chúng tôi cũng hy vọng tiến đến để muôn đời chiêm ngưỡng Vinh Hiển của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Amen!

+ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tags: , , , , ,

Có thể bạn quan tâm