SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XI TN

MÌNH VÀ MÁU ĐỨC KITÔ Lời Chúa: Mc 14,22-25 "Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là ...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI TN

CHỚ PHẢI LO LẮNG Lời Chúa: Mt 6-27 & 33,34 “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? Trước hết hãy tìm kiếm ...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XI TN

KHO TÀNG VÀ TÂM HỒN BẠN Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 17,11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 17,1-11a Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, ...

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời

Lời Chúa: Lc 24,46-53  Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi ...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng ...

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 16,5-11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi:”Thầy đi đâu?”  Nhưng vì Thầy nói ra ...

Giờ Lễ - Giải Tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ CN: Chiều T7: 18g30;CN: 05g00; 06g30; 08g00;10g00;15g30; 17g00; 18g30; 20g00.

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8g00 - 10h30;

                                           Chiều: 14h - 16h30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết