Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (08g00 - 17.06.2018): Lm. Vinhsơn Phạm Cao Quý, DCCT

Chúa Nhật, 17-06-2018 | 11:08:51

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm