Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017): Tấm bánh tình yêu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời ...

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (June 18, 2017): How Jesus in the Eucharist helps us in difficulties

Today's Readings: Deuteronomy 8:2-3, 14b-16a Psalm 147:12-15, 19-20 1 Corinthians 10:16-17 John 6:51-58 www.usccb.org/bible/readings/061817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jewish crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A (11.06.2017): Chúa Ba Ngôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở ...

The Solemnity of the Most Holy Trinity (June 11, 2017): What's the reason for each Person of the Trinity?

Today's Readings: Exodus 34:4b-6, 8-9 Daniel 3:52-56 2 Corinthians 13:11-13 John 3:16-18 www.usccb.org/bible/readings/061117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (04.06.2017):

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-23) Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, ...

Pentecost Sunday Mass during the Day (June 4, 2017): Renewal in our lives, the Church and the world

Today's Readings: Mass during the Day: Acts 2:1-11 Psalm 104:1, 24, 29-31, 34 1 Corinthians 12:3b-7, 12-13 John 20:19-23 usccb.org/bible/readings/060417-day-mass.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh (28.05.2017) - Lễ Chúa Thăng Thiên: TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 28, 16-20) Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy ...

Seventh Sunday of Easter - The Ascension of the Lord (May 28, 2017): Called to do more than follow Christ

Today's Readings: In many dioceses, the Feast of The Ascension of the Lord, which is really on Thursday of the 6th week of Easter, has been transferred to this Sunday so that more people can participate ...

Các môn đệ không mồ côi

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước (Ga 14, 1-12) nói về cộng đoàn các đồ đệ của Đức Giêsu trong hành trình đi đến cùng Chúa Cha. Bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh (21.05.2017): Dưới tác động Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga. 14, 15-21) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. ...