SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 6, 35-40  Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 6,30-35 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì ...

Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh C

Lời Chúa: Ga 21, 1-14 hoặc 1-19 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên.Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ ...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, ...

Suy Niệm Chúa Nhật II PS: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lời Chúa:  Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh

Lời Chúa:   Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh

Lời Chúa:  Ga 13, 21-33. 36-38 Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một ...