Hằng ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 6,30-35 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên.Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ ...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, ...

Suy Niệm Chúa Nhật II PS: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lời Chúa:  Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu ...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh

Lời Chúa:   Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho ...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh

Lời Chúa:  Ga 13, 21-33. 36-38 Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một ...

Suy Niệm Thứ 2 Tuần Thánh

Lời Chúa:  Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu ...

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá

Trong Phụng vụ hôm nay, chúng ta phải đối diện với sự tương phản giữa kinh nghiệm và cảm xúc. Chúng ta bắt đầu lễ kỷ niệm bằng việc lắng nghe câu chuyện về Chúa ...

Suy Niệm Thứ 7 Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người ...