Lễ Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên, Năm B (17g00 - 29.07.2018): Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Chúa Nhật, 29-07-2018 | 17:08:55


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm