Lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (10g00 - 22.07.2018): Lm. Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 12:27:42


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm