Lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (17g00 - 22.07.2018): Lm. Gioan B. Lê Đình Phương, DCCT

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 18:34:09


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm