Lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (06g30 - 22.07.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 11:49:20


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm