Lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 22.07.2018): Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 18:36:59


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm