Lễ Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (20g00 - 22.07.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 20:01:25


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm