Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (17g00 - 17.06.2018): Lm. Anphongsô Phạm Gia Thụy, DCCT

Chúa Nhật, 17-06-2018 | 17:38:18

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm