SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên (13.07.2018): Có Chúa đồng hành.

Phúc Âm: Mt 10, 16-23 "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, ...

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 13, 2018): Are you God's prophet?

Today's Readings: Hosea 14:2-10 Ps 51:3-4,8-9,12-14,17 Matthew 10:16-23 www.usccb.org/bible/readings/071318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (12.07.2018): Phác họa người Tông Đồ của Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 7-15 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 12, 2018): Is it time to quit?

Today's Readings: Hosea 11:1-4, 8c-9 Ps 80:2ac, 3b, 15-16 Matthew 10:7-15 www.usccb.org/bible/readings/071218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “As you go, make this proclamation: ‘The Kingdom of heaven is at hand.’ Cure the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên (11.07.2018): Lễ nhớ Thánh Bênêđictô, Viện phụ

Phúc Âm: Mt 10, 1-7 "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông ...

Wednesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 11, 2018): Memorial of Saint Benedict, Abbot

Today's Readings: Hosea 10:1-3, 7-8, 12 Ps 105:2-7 Matthew 10:1-7 www.usccb.org/bible/readings/071118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus summoned his Twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên (10.07.2018): Sứ mệnh được Chúa sai đi

Phúc Âm: Mt 9, 32-38 "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã ...

Tuesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 10, 2018): Working for the harvest master

Today's Readings: Hosea 8:4-7, 11-13 Ps 115:3-10 Matthew 9:32-38 www.usccb.org/bible/readings/071018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out the mute man ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (09.07.2018): Sự can đảm và lòng kiên nhẫn.

Phúc Âm: Mt 9, 18-26 "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ ...

Monday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 9, 2018): Curing the infection of disbelief

Today's Readings: Hosea 2:16-18, 21-22 Ps 145:2-9 Matthew 9:18-26 www.usccb.org/bible/readings/070918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him, and said, “My daughter has just died. But come, lay ...