SUY NIỆM LỜI CHÚA

Saturday of the Third Week of Lent (March 10, 2018): Getting close to Abba's Miracle-Working Heart

Today’s Readings: Hosea 6:1-6 Ps 51:3-4,18-21ab Luke 18:9-14 usccb.org/bible/readings/031018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. “Two people went up to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay (09.03.2018): Hãy yêu mến Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 12,28b-34). Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới ...

Friday of the Third Week of Lent (March 9, 2018): To love your neighbor, first love yourself

Today's Readings: Hosea 14:2-10 Ps 81:6-11, 14, 17 Mark 12:28-34 www.usccb.org/bible/readings/030918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Chay (08.03.2018): Tin nhận hay từ chối

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,14-23) Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người ...

Thursday of the Third Week of Lent (March 8, 2018): How to overcome divisions

Today's Readings: Jeremiah 7:23-28 Ps 95:1-2,6-9 Luke 11:14-23 www.usccb.org/bible/readings/030818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was driving out a demon that was mute, and when the demon had gone out, the mute man spoke and ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Chay (07.03.2018): Luật vĩnh viễn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,17-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không ...

Wednesday of the Third Week of Lent (March 7, 2018): The journey of holiness

Today's Readings: Deuteronomy 4:1, 5-9 Ps 147:12-13, 15-16, 19-20 Matthew 5:17-19 www.usccb.org/bible/readings/030718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: “Do not think that I have come to abolish the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Chay (06.03.2018): Hãy tha thứ để được tha thứ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,21-35). Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có ...

Tuesday of the Third Week of Lent (March 6, 2018): How much mercy do you want?

Today's Readings: Daniel 3:25, 34-43 Ps 25:4-9 Matthew 18:21-35 www.usccb.org/bible/readings/030618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive ...

Phút suy tư: Tiếp nối và hiệp thông

Hội đồng Giám mục Việt Nam đang thực hiện chuyến hành hương theo Giáo luật quy định, quen gọi là Visitatio Ad Limina Apostolorum. Cuộc viếng thăm này kéo dài từ ngày 3 đến 11 tháng ...