SUY NIỆM LỜI CHÚA

Saturday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 14, 2017): True Sign of Holiness and Blessing

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 11:27-28) While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breasts ...

Phút suy tư: Sân khấu và cuộc đời

Sân khấu là nơi biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Qua các tiết mục này, người ta muốn thể hiện “nhân tình thế thái”, chuyển tải những vui buồn sướng khổ và những ước ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2017): Nương tựa vào Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,15-26) Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ ...

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 13, 2017): Filling the void

Today's Readings: Joel 1:13-15; 2:1-2 Ps 9:2-3,6,16,8-9 Luke 11:15-26 www.usccb.org/bible/readings/101317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: "By the power of Beelzebul, the prince ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2017): Hiệu lực của lời cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,5-13) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ...

Thursday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 12, 2017): Praying the scriptures

Today's Readings: Malachi 3:13-20b Ps 1:1-4, 6 (with Ps 40:5a) Luke 11:5-13 www.usccb.org/bible/readings/101217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "Suppose one of you has a friend to whom he goes at ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2017): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,1-4) Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con ...

Wednesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 11, 2017): Praying against evil

Today's Readings: Jonah 4:1-11 Ps 86:3-6,9-10 (with 15) Luke 11:1-4 www.usccb.org/bible/readings/101117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2017): Lắng nghe và chiêm niệm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,38-42) Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên ...

Tuesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 10, 2017): Quiet time with Jesus

Today's Readings: Jonah 3:1-10 Ps 130:1b-4ab,7-8 Luke 10:38-42 www.usccb.org/bible/readings/101017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village  where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết