Lễ Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (20g00 - 12.08.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 19:37:23


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm