Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (06g30 - 05.08.2018): Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 11:19:57


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm