Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (17g00 - 05.08.2018): Lm. Giuse Nguyễn Duy Thịnh, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 17:15:52


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm