Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (08g00 - 05.08.2018): Lm. Phanxicô Assisi Lê Thanh An, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 11:21:59


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm