Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (10g00 - 05.08.2018): Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 11:56:46


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm