Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 05.08.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Bình Định, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 19:14:41


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm