Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 05.08.2018): Lm. Gioan B. Nguyễn Bình Định, DCCT

Chúa Nhật, 05-08-2018 | 19:14:41


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184