Lễ Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (18g30 - 04.08.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 04-08-2018 | 18:37:02


 

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm